Lähetä palautetta

Voit käyttää alla olevaa kaavaketta lähettääksesi sivustoon liittyvää palautetta sivuston ylläpitäjille. Kaikki palaute sivuston toimivuudesta, kehitysideoista, käyttöongelmista jne. on erittäin tervetullutta!

Palautetta kirjoittaessasi ota huomioon, että vastaamme yksinomaan sivustoihimme liittyvään palautteeseen. Emme siis vastaa esimerkiksi palautteeseen, jossa kysytään apua puhelinten, ohjelmien, jne käyttämisessä, tai tiedustellaan niiden saatavuutta. Ohjelmien käytön opastuksessa tai vastaavissa tilanteissa suosittelemme käyttämään Kysy/Vastaa -palstaamme, jossa muut käyttäjät antavat asiantuntevia neuvoja erilaisiin teknisiin ongelmiin.

Vastaamme kaikkeen vastaanottamaamme, asialliseen palautteeseen. Valitettavasti vastausviive voi venyä huomattavankin pitkäksi, koska muut tehtävät sivustojen parissa sitovat usein kaikki voimavaramme.